Elementarne vještine komuniciranja

Glavni ciljevi seminara:

 • upoznati i ovladati vještinama komuniciranja i saradnje sa drugima,
 • ovladati vještinom uticaja na druge,
 • ovladati vještinom govora…

 

Znanja i vještine koje stiču učesnici seminara:

 • Učesnici seminara mogu steći osnovna znanja o pojmovima komuniciranja i saradnje te o važnosti ispravnog komuniciranja i saradnje i njihovoj ulozi u životu pojedinca i društva.
 • Učesnici seminara mogu kroz spoznaju sebe spoznati druge.

Učesnici seminara mogu razviti veoma bitne osobine i vještine koje su neophodne za uspješnu saradnju sa drugima, a neke od tih osobina i vještina su:

 • vještina komuniciranja i saradnje,
 • vještina „prilaza“ drugima,
 • ovladati vještinom govora,
 • ovladati vještinom razgovora, debate,
 • vještina ubjeđivanja drugih da rade ono što želiš,
 • upoznati se sa vrstama ljudi i načinom saradnje sa njima…

Rad na seminaru je grupni i frontalni, te kombinacija ova dva načina rada uz odgovarajući broj radionica koje pomažu u ovladavanju navedenim vještinama i znanjima te uveliko olakšavaju rad učesnicima, razbijaju monotoniju i unose svježinu i opuštenost u rad na seminaru.