Izgradnja samopouzdanja

GLAVNI CILJEVI SEMINARA:

 • Sticanje osnovnih vještina za razvijanje i povećavanje samopouzdanja
 • Upoznati se sa pojmom i vrstama samopouzdanja
 • Izgraditi pozitivnu sliku o sebi
 • Upoznati osobine samouvjerenih i onih koji to nisu (nesigurnih)
 • Spoznati elemente koji utiču na izgradnju pozitivne slike o sebi
 • Naučiti djelotvorne načine za povećanje samopouzdanja
 • Naučiti faktore koji mogu poljuljati samopouzdanje

 

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE STIČU UČESNICI SEMINARA:

 • Učesnici seminara mogu steći osnovna znanja o pojmovima samopouzdanja te o važnosti samopouzdanja u životu pojedinca i društva.
 • Učesnici seminara mogu naučiti osobine onih koji imaju visoko mišljenje o sebi i kako razviti te osobine kod onih koji imaju nisko mišljenje o sebi
 • Učesnici seminara mogu naučiti osobine onih koji imaju visoko mišljenje o sebi i kako razviti te osobine kod onih koji imaju nisko mišljenje o sebi.

 

Učesnici seminara mogu razviti veoma bitne osobine i vještine koje su neophodne za progres i prosperitet kako samog čovjeka kao pojedinca tako i cjelokupne zajednice, a neke od tih osobina i vještina su:

 • Vještina izgradnje i povećanja samopouzdanja
 • Razviti osobine i vještine koje pomažu u izgradnji pozitivne slike o vlastitoj ličnosti
 • Ovladati vještinom kontrole samopouzdanja
 • Vještine posmatranja stvari optimističkim pogledom
 • Spoznaja prepreka na putu inoviranja i otklanjanje istih
 • Vještine spoznaje vlastitih mogućnosti i limita

 

Rad na seminaru je grupni i frontalni, te kombinacija ova dva načina rada uz odgovarajući broj radionica koje pomažu u ovladavanju navedenim vještinama i znanjima te uveliko olakšavaju rad učesnicima, razbijaju monotoniju i unose svježinu i opuštenost u rad na seminaru.