Komunikacijske vještine

OPIS SEMINARA:

Seminar traje jedan dan (5 sati). Seminar obrađuje teme vezane za uspostavu komunikacije sa drugima i održavanje te komunikacije na dobrom nivou. Govori se i o tome šta je potrebno za dobru komunikaciju a šta je ometa…

CILJNA PUBLIKA:

 • Učenici i studenti kojima je neophodno da savladaju komunikacijske tehnike koje će im koristiti u budućnosti radi promicanja pozitivnih vrijednosti.

 

KORISTI SEMINARA (polaznici će naučiti):

 • Ovladati vještinom komuniciranja,
 • Ovladati vještinom saradnje sa drugima,
 • Ovladati vještinom ubjeđivanja drugih da rade ono što želimo…

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • Upoznaj sebe kako bi upoznao druge
 • Lahki prilazi ljudskom srcu i razumu
 • Aktivna participacija učesnika
 • Vrste ljudi i način komunikacije sa njima

 

METODE RADA:

 • Frontalno izlaganje teme
 • Rad u grupama
 • Radionice