Volonterizam

CILJNA PUBLIKA:

Predstavnike nevladinih organizacija koji imaju angažovane volontere u organizaciji i one organizacije koje žele angažovati volontere.

 

KORISTI OD SEMINARA:

 • Prepoznati značaj volonterskog rada
 • Kako animirati volontere
 • Kako organizovati volonterski rad u organizaciji

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • Osnovni pojmovi volonterizmu
 • Regrutacija volontera
 • Organizacija volonterskog rada

 

METODE RADA:

 • Power point prezentacija
 • Interaktivna komunikacija
 • Aktivna participacija učesnika
 • Rad u grupama
 • Konkretni primjeri