Održan seminar o temi “Strateško planiranje”

VijestiNema komentara

U subotu, 24.02.2018. godine u prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje održan je cjelodnevni seminar na temu “Strateško planiranje”. Predavač na seminaru bio je dr. Dženan Kulović, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici koji je u svom izlaganju fokus stavio na teorijske i praktične aspekte strateškog planiranja.

Cilj seminara je prilbližiti proces strateškog planiranja organizacijama koje se suočavaju sa sve većim izazvoima koje nameće promjenjivo okruženje. Seminar je podijeljen na dva dijela – prvi teorijski u kojem je naglasak stavljen na važnost i značaj procesa strateškog promišljanja u oblikovanju strategije, dok je drugi praktični u kojem je naglasak stavljen na nekoliko radionica kojima se razumijevaju kompleksni procesi strateškog planiranja.

Pohvalno je da u posljednje vrijeme postoji veliki interes za seminare koji obrađuju temu strateškog promišljanja i strateškog planiranja kao važnih segmenata oblikovanja i implelentacije strategije organizacije.