O nama

Centar za lično i profesionalno usavršavanje

Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) želi putem jednodnevnih ili višednevnih seminara mladim ljudima ponuditi širok spektar mogućnosti usavršavanja poslovnih vještina i znanja. Namjenjen je svima koji žele steći ili unaprijediti stečene vještine iz oblasti javnog nastupa, komuniciranja, timskog rada, poslovnog prezentiranja, emocionalne kontrole, liderstva, pozitivne komunikacije i inovativnosti.

Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja od 2007. godine djeluje unutar WAMY organizacije u Sarajevu,  sa vlastitim klimatiziranim prostorom opremljenim za održavanje seminara od 350 kvadratnih metara prostora, sa svim potrebnim pratećim sadržajima, tehničkom opremom, kancelarijskim prostorom i salom za održavanje seminara.

Posebna pogodnost za one koji dolaze izvan Sarajeva je da za njih u Centru imamo obezbijeđen adekvatan smještaj za prenoćište sa restoranom i kuhinjom.

U dogovoru sa partnerima, Centar je također spreman organizirati seminare u gradovima partnera, radi umanjenja poteškoća putovanja i prisustvovanja seminarima zainteresiranim nastanjenim izvan Sarajeva. Svojom mobilnošću želimo biti što više prisutni u društvu i istinski se radujemo svima koji nas posjete u našem sjedištu.