Asertivnost u komunikaciji

Ime i prezime trenera: Sanita Kurbegović i Amina Pezer

OPIS SEMINARA:

 • Želite li naučiti kako se izboriti se za svoja prava, a da pri tome ne povrijedite tuđa. Ukoliko ste izloženi stalnom kontaktu s ljudima kojima je teško reći NE, a da pri tome ne narušite vaše odnose, onda je ovo seminar za Vas.
 • Seminar je usmjeren ka razvijanju komunikacijskih vještina. Objašnjava planski proces osvješćivanja pesimističnih, zavisnih, i pasivnih osoba da postanu preduzimljivije, prodornije i samopuzdanije u svojim radnjama, naročito u interpersonalnim odnosima. Asertivni trening upućuje u sve bitne aspekte asertivne komunikacije, prevazilaženje strahova vezanih za socijalnu interakciju i daje praktične savjete za uvježbavanje i dalje razvijanje usvojenih vještina.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • svim zainteresiranim osobama koje žele da poboljšaju svoje komunikacijske vještine,
 • a prvenstveno zaposlenicima (administrativno osoblje), studentima te osobama koje su u stalnom kontaktu s javnošću. ;

 

UČESNICI SEMINARA MOGU NAUČITI:

 • Da li smo asertivni ili ne
 • Kako postići efikasne navike asertivne komunikacije/li>
 • Razvijanje komunikacijskih vještina i empatijskog slušanja
 • Razvijanje zdravih odnosa u ličnoj i profesionalnoj okolini
 • Borba za ostvarenje svojih legitimnih prava bez straha i osjećanja krivice

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • definicija asertivnosti
 • primjena i potreba asertivnosti
 • kontinuum: pasivno-asertivno-agresivno
 • proaktivnost naspram pasivnosti
 • asertivnost kao životni stav
 • kako reći NE
 • kako se izboriti za sebe
 • najbolje lekcije

 

METODE RADA:

 • Seminar se izvodi kroz interaktivnu komunikaciju između trenera i učesnika.
 • Primjenjuje se grupni i individualni metod rada, uz radionice i power point prezentaciju.