Devijantni oblici ponašanja tinejdžera

Ime i prezime trenera: Mr. sc. Muharem Adilović

OPIS SEMINARA:

 • Seminar ima za cilj upoznavanje sa osnovnim oblicima devijantih ponašanja zatupljenih kod mladih osoba, njihovim uzrocima, okolnostima koje pozitivno djeluju na razvoj devinatnih ponašanja i posljedicama za mlade osobe, porodice i društvo.
 • Također, tokom seminara polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim metodama prevencije devijantnih oblika ponašanja, te, kroz grupne radionice, pokušati dati primjerena rješenja zamišljenih problematičnih situacija.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Djeca iz nepotpunih porodica (jetimi), oba spola, starosti 13–18 godina

 

KORISTI OD SEMINARA:

 • Polaznici će se teorijski upoznati sa osnovnim oblicima devijantih oblika ponašanja, uzrocima njihovog nastanka i posljedicama devijantog ponašanja.
 • Također, upoznati će se sa osnovama prevencijskih aktivnosti devijantnih oblika ponašanja s ciljem razvoja rezilijentnosti (otpornosti) na pojave neprihvatljivog ponašanja mladih.

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • Prvi dio seminara se odnosi na teorijsko izlaganja tematike uz Power Point prezentaciju sadržaja.
 • Interaktivni rad sa učesnicima tokom izlaganja.
 • Grupni rad polaznika seminara na konkretnom rješavanju zamišljenih problematičnih situacija.

 

METODE RADA:

 • izlaganje,
 • prezentacija (PowerPoint),
 • diskusija,
 • rad u grupi…