Komunikacija sa tinejdžerima

Ime i prezime trenera: Muris Mahalbašić

OPIS SEMINARA:

 • Ovaj seminar ima za cilj unaprijediti vještine komunikacije sa tinejdžerima kao sredstvo kod preveniranja i rješavanja psiho-socijalnih problema istih;
 • Koncipiran je tako da upozna učesnike sa osnovnim elementima i ciljevima uspješne komunikacije, kao i sa osnovnim osobinama tinejdžera i specifičnim psiho-socijalnim problemima ove dobi;
 • Poučava kako putem ispravne komunikacije biti podrška u sazrijevanju, svladavanju opasnosti i prevazilaženju izazova;
 • Osvještava vrijednosti nad kojima treba stražariti i koje treba potencirati u ovoj dobi mladog života…

 

CILJNA PUBLIKA:

 • Roditeljima koji imaju djecu ove dobi;
 • Profesorima, predavačima i odgajateljima u učeničkim domovima;
 • Starateljima i svima onima koji imaju dodira sa ovom populacijom…

 

KORISTI OD SEMINARA (polaznici će naučiti):

 • Razumijeti tinejdžere
 • Pronaći pravi način za komunikaciju sa istim
 • Definirati osnovne ciljeve odgoja i komunikacije sa tinejdžerima

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • Osnovni elementi i važnost uspješne komunikacije;
 • Osobenosti “adoloscencija” – doba duhovnog i psihičkog sazrevanja kao i psiho-socijalni problemi koji ga prate
 • Praktični savjeti za uspješnu komunikaciju sa adoloscentima-tinejdžerima…

 

METODE RADA:

 • Predavanje uz prezentaciju;
 • Interaktivni razgovor o temi i diskusuja;
 • Edukativne radionice…