Kreativno razmišljanje

OPIS SEMINARA:

GLAVNI CILJEVI SEMINARA:

 • Upoznati i ovladati vještinom kreiranja i razvijanja inovatornih ideja
 • Razviti osobine koje pomažu u kreiranju inovatornih ideja
 • Ovladati vještinom razvijanja ideja
 • Razviti osjećaj za kreativnost

 

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE STIČU UČESNICI SEMINARA:

 • Učesnici seminara mogu steći osnovna znanja o pojmovima inoviranja i kreativnosti te o važnosti inoviranja i ulozi inoviranja u životu pojedinca i društa.
 • Greške u odgojuUčesnici seminara mogu naučiti osobine inovatora i kako ih razviti te osobine onog koji misli da je inovator i kako odstraniti ih od sebe

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

Učesnici seminara mogu razviti veoma bitne osobine i vještine koje su neophodne za progres i prosperitet kako samog čovjeka kao pojedinca tako i cjelokupne zajednice, a neke od tih osobina i vještina su:

 • Vještina kreiranja inovatornih ideja
 • Spoznati i razviti osobine inovatora
 • Razviti osobine i vještine koje pomažu u kreiranju inovatornih ideja
 • Ovladati vještinom razvijanja ideja
 • Spoznaja prepreka na putu inoviranja i otklanjanje istih
 • Vještine posmatranja stvari „drugim očima“
 • Vještine zapažanja
 • Razviti vještine kreativnosti
 • Naučiti kako razviti kreativnost kod djece kao i stvari koje sputavaju tu kreativnost

 

Rad na seminaru je grupni i frontalni, te kombinacija ova dva načina rada uz odgovarajući broj radionica koje pomažu u ovladavanju navedenim vještinama i znanjima te uveliko olakšavaju rad učesnicima, razbijaju monotoniju i unose svježinu i opuštenost u rad na seminaru.