Metode odgoja uspješne ličnosti

OPIS SEMINARA:

Seminar ima za cilj da olakša odgojni proces svim onima koji su u dodiru sa ovom osjetljivom, kompleksnom i nadasve značajnom djelatnošću. Sadržajem nudi temeljna saznanja o metodama odgoja uspješne ličnosti; odgajatelja i odgajanika, a uspjeh u tom procesu stvaran je samo ako poluči pozitivne i konkretne rezultate, a ne u slučaju realizacije plana I programa ili prolaska određenog vremenskog perioda. Na ovom seminaru može se saznati da je odgoj svakog pojedinca; djeteta, adolescenta ili odrasle osobe MOGUĆ. Pohađanjem seminara, otkrit ćete i kako se to postiže. Seminar nudi 10 primarnih metoda odgoja uspješne ličnosti, bez kojih odgojni proces gubi smisao ili ne donosi željene rezultate. Kroz radionicu polaznicima se daje mogućnost da ovladaju vještinom primjene metoda odgoja uspješne ličnosti u različitim problemskim situacijama odgoja. I na koncu, seminar donosi 20 karakteristika uspješnog odgajatelja, što je razlog više da se odlučite za ovaj seminar.

CILJNA PUBLIKA:

 • Prosvjetnim radnicima
 • Odgajateljima škola internatskog tipa
 • Odgajateljima i vaspitačima predškolskih ustanova
 • Osobama koje na bilo koji način učestvuju o odgojno-obrazovnom procesu
 • Muallimima ili osobama koje izvode vjersku pouku
 • Volonterima nevladinih organizacija koji učestvuju u odgojnim programima i projektima (organizacije za skrbništvo siročadi ili djece bez roditeljskog staranja)
 • Roditeljima i znatiželjnicima koji žele ovladati vještnom uspješnog odgoja

 

KORISTI OD SEMINARA:

 • Poimanje odgoja, obrazovanja, metoda i stvarnog uspjeha
 • Greške u odgoju
 • 10 primarnih metoda odgoja uspješne ličnosti
 • 20 karakteristika uspješnog odgajatelja
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima-savjetima uspješnog odgoja
 • Rješavanje odgojnih problema primjenom primarnih metoda odgoja uspješne ličnosti kroz radionicu.

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • Uvod
 • Definicije
 • 10 metoda odgoja uspješne ličnosti
 • 20 karakteristika uspješnog odgajatelja
 • Radionica

 

METODE RADA:

Seminar se izvodi kroz interaktivnu komunikaciju između predavača i učesnika u seminaru. Primjenjivat će se 3 oblika rada: frontalni, individualni i grupni u kombinaciji sa metodama izlaganja, pojašnjavanja, heurističkog razgovora, diskusije, učenja putem rješavanja problema i istraživačke metode.