Osnove prve pomoći

Ime i prezime trenera: dr. Džinić Benis i dr. Čizmić Mirel

OPIS SEMINARA:

 • Seminar osnove prve pomoći obuhvata osnove pružanja prve pomoći onima koja je potrebna. kroz seminar se obrađuju skoro svi mogući slučajevi povreda i bolesti kod kojih je moguće pravovremeno reagovati i pružiti prvu pomoć povrijeđenoj osobi. u teoretskom dijelu su objašnjavaju vrste povreda ili bolesti te način pruđanja prve pomoći ovakvim osobama. teoretski dio prati i praktični dio koji na najslikovitiji način pojašnjava pravilne načine prućanja prve pomoći.

 

CILJNA PUBLIKA:

 • učenici srednjih i viših razreda osnovnih škola

 

KORISTI OD SEMINARA (POLAZNICI ĆE NAUČITI):

 • ovladati osnovama prve pomoći
 • naučiti kardiopulmoralnu reanimaciju (CPR)
 • zbrinjavanje osobe sa gubitkom svijesti
 • pružanje prve pomoći kod krvarenja
 • pružanje prve pomoći kod povreda, lomova, strujnog udara, epilepsije, moždanog udara i sl.

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • osnovni principi prve pomoći
 • vitalni znaci i vitalne funkcije
 • prva pomoć kod poremećaja disajnih organa
 • prva pomoć kod poremećaja kardiovaskularnog sistema
 • prvo pomoć kod poremećaja stanja svijesti
 • prva pomoć kod krvarenja
 • stanja koja mogu ugroziti život kod prve pomoći
 • prva pomoć kod krvarenja
 • procjena mjesta ugoženosti i opasnosti za spasioca i unesrećenog
 • trijaža – selekcija kod pružanja prve pomoći
 • primarni pregled
 • sekundarni pregled
 • transport unesrećenog
 • prva pomoć utopljeniku
 • hipoglikemija
 • moždani udar
 • prva pomoć kod udara struje
 • prva pomoć kod prijeloma

 

METODE RADA:

 • prezentacija u PowerPoint-u
 • frontalni, individualni
 • interakcija kroz pitanja
 • radionice
 • praktičan rad sa lutkom
 • praktičan rad pružanja prve pomoći učesnicima seminara
 • test