Pet stubova roditeljstva

Ime i prezime trenera: Mr. Merima Bejtagić-Makić

Ime i prezime supervizora: Kathleen Roche-Nagi (autorica programa “Pet stubova roditeljstva” I direktorica organizacije Approachable Parenting iz Velike Britanije), više info na: www. approachableparenting.org.uk

NAZIV SEMINARA: PROGRAM “PET STUBOVA RODITELJSTVA”

OPIS PROGRAMA “PET STUBOVA RODITELJSTVA”:

Pet stubova roditeljstva je program koji se temelji na općim principima roditeljstva, ali unutar šireg okvira islama i koji se obraća muslimanima općenito, bez obzira na njihovu kulturnu pripadnost.

Ovo je praktični program za roditelje djece dobi od 4 do 11 godina. Cilj mu je pružiti podršku roditeljima muslimanima u odgoju djece na temelju razvojne psihologije i islamskih principa. Također, ima za cilj pružiti roditeljima konkretne alate i kompetencije, koji će im pomoći da osnaže roditeljske uloge i pomoći im da budu dosljedni u prenošenju svojih vrijednosti djeci.

Program su 2007. g. razvile tri stručnjakinje, koje imaju veliko iskustvo u radu s porodicama i provođenju programa za edukaciju roditelja: dr. Hena Syed-Sabir, dr. Hanan Hussein i gđa Kathleen Roche-Nagi. Program je priznat od strane Nacionalne akademije edukatora u oblasti roditeljstva u Velikoj Britaniji (UK National Academy of

Parenting Practitioners).

Preporuka je da program traje 8 sedmica, pri čemu se svake sedmice održava po jedna sesija u trajanju od 2 sata. Roditeljima se na taj način omogućava da između sesija realizuju aktivnosti s djecom i prate promjene. U slučaju udaljenijih gradova, zbog logističkih poteškoća program bi se mogao realizovati u 4 susreta u trajanju od po 4 sata, a u intervalima od dvije sedmice.Također je moguće odvojeno obraditi pojedinačne teme iz programa.

Slijedi kratak opis sadržaja 8 (osam) sesija programa:

 

 • Sesija 1

○ Predstavljanje okvira programa “Pet stubova roditeljstva”

○ Upoznavanje s očekivanjima u pogledu programa

○ Značaj porodice u islamu; roditeljstvo kao emanet i oblik ibadeta

○ Analiziranje trenutnog stanja u porodici

○ Postavljanje i praćenje ciljeva tokom programa

 

 • Sesija 2

○ Osobine roditelja u islamu

○ Prava i odgovornosti roditelja

○ Pozitivne komunikacijske vještine: aktivno slušanje

○ Ophođenje s djetetom

 

 • Sesija 3

○ Vrste pohvala i ukazivanje na pozitivno

○ Zahvalnost Allahu kroz pohvalu i nagrađivanje

○ Izrada i upotreba grafikona za praćenje ponašanja

○ Postavljanje uzora

 

 • Sesija 4

○ Igra i značaj igranja za razvoj djeteta i povezivanje sa roditeljima

○ Savjeti za igru i načini igranja

○ Planiranje zajedničkog vremena s djecom

○ Postavljanje porodičnih pravila

○ Vrste granica u roditeljstvu

 

 • Sesija 5

○ Identifikovanje ponašanja s kojima je teško izaći na kraj

○ Upoznavanje 5 alata za rješavanje ponašanja sa kojima je teško izaći na kraj

○ Načini davanja uputa

○ Upoznavanje s izazovima odgoja djece u duhu islama u savremenom svijetu

○ Agresivna, asertivna i pasivna komunikacija

 

 • Sesija 6

○ Upoznavanje s različitim komponentama razvoja djeteta

○ Razvoj našeg roditeljstva

○ Roditeljstvo u širem kontekstu

○ Upravljanje vanjskim uticajima

○ Dosljednost u roditeljstvu

○ Postupanje u teškim situacijama

○ Savjeti za upravljanje vremenom

 

 • Sesija 7

○ Life coaching vještine za roditelje

○ Primjenjivanje Grow modela

○ Postavljanje SMART ciljeva

○ Upravljanje stresom

 

 • Sesija 8

○ Osvrt na cjelokupni program

○ Analiza promjena i ostvarenje ciljeva tokom prethodnih sedam sesija/sedmica

○ Kratki savjeti o dosljednosti i ustrajavanju u promjenama

○ Završna svečanost i dodjela certifikata

 

Šta znači 5 stubova roditeljstva?

Program pet stubova roditeljstva je specifičan po tome što se ne bavi samo strategijama regulisanja ponašanja, nego fokus stavlja na to kako roditelji muslimani mogu pristupiti roditeljstvu kroz izgradnju 5 stubova:

Stub 1: razvoj karaktera je kompleksan proces koji od roditelja zahtjeva da pokažu samilost, ljubaznost, saosjećanje i strpljenje.

Stub 2: ovaj stub ističe značaj sticanja vještina i znanja iz različitih izvora, te djelovanja u skladu sa stečenim znanjem.

Stub 3: ovaj stub podrazumijeva praktičnu primjenu novog znanja, vještina, tehnika i strategija

Stub 4:  roditelji mogu osjetiti otpor prema novim tehnika koje počinju primjenjivati. Djeca mogu pokazati otpor kada roditelji prekinu ustaljeni redoslijed događaja, a roditelji ponekad mogu posumnjati u sebe. No, upravo u ovom trenutku roditelje ohrabrujemo da ustraju u svojim težnjama, te da ponovo potvrde svoju predanost kako bi se mogle ostvariti značajne i trajne promjene.

Stub 5: tokom provođenja programa roditelje osnažujemo da u svom domu vježbaju vještine koje će im pomoći da njihova porodica postane zadovoljnija. Program ističe značaj poštivanja i cijenjenja različitih kulturoloških struktura koje postoje među ljudima, s ciljem oblikovanja kohezivnog društva. Vjera, povjerenje i pouzdanost od elementarne su važnosti za unapređenje odnosa unutar porodice i povezivanje sa porodicama koje uspostavljaju smislene i trajne pozitivine odnose.

METODE RADA:

 • Prezentacija
 • Iskustvene radionice
 • Grupni rad
 • Igranje uloga
 • Rad u paru
 • Diskusija