Timski rad i saradnja

Ime i prezime trenera: Mahalbašić Muris

OPIS SEMINARA:

 • Ovaj seminar ima za cilj kod učesnika razviti vještinu izgradnje timova i rada u timu;
 • Ojačati timsku saradnju i osjećaj pripadnosti timu;
 • Razvijanje timskog duha;
 • Razviti vještinu odabira članova i lidera-voditelja tima (formiranje tima)
 • Osposobiti učesnike za rad u timu
 • Razvijanje vještine kvalitetne podjele rada i odgovornosti (timske uloge)
 • Razvijanje vještina komunikacije, motivacije i rješavanja konflikata unutar tima (odnosi unutar tima)
 • Razvijanje vještine zajedničkog definiranja ciljeva
 • Upoznavanje sa principima kvalitetne analize, vrednovanja rada i nagrađivanja članova koji su dali poseban doprinos;

 

CILJNA PUBLIKA:

 • Svim onima koji rade u kulturnim društvima, udruženjima građana, menadžerima, imamima, prosvjetnim radnicima, studentskim asocijacijama i pojedincima koji su zainteresirani za rad u timu…

 

KORISTI OD SEMINARA (POLAZNICI ĆE NAUČITI):

 • Šta je to tim, koja je razlika između tima i grupe?
 • Koji su elementi tima i koje principe treba ispoštovati prilikom izgradnje tima?
 • Kolika je važnost timskog rada?
 • Faze u razvoju tima
 • Uloge voditelja i članova tima?
 • Članovi tima imaju lijepo mišljenje jedni o drugima (moralna dimenzija timskog rada)
 • Konflikt unutar tima je pozitivan!
 • Zašto i kako nagrađivati uspješne pojedince?
 • Kako vršiti evaluaciju timskog rada?

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • Upoznavanje sa pojmovima saradnje i zajedničkog rada i razgovor o važnosti i prednostima koju nose sa sobom;
 • Razlike između grupe i tima?
 • Elementi tima, principi izgradnje timova i timski duh
 • Faze u razvoju timova
 • Ocjena rada tima

 

METODE RADA:

 • Rad na seminaru je grupni i frontalni, te kombinacija ova dva načina rada uz odgovarajući broj radionica koje pomažu u ovladavanju navedenim vještinama i znanjima te uveliko olakšavaju rad učesnicima, razbijaju monotoniju i unose svježinu i opuštenost u rad na seminaru.