Upravljanje kvalitetom u neprofitnim organizacijama

OPIS SEMINARA:

Seminar treba osvijetliti mogućnosti i prednosti upravljanja kvalitetom koristeći međunarodne standarde, poglavito ISO 9001:2000. Vjerske zajednice, među kojima je i Islamska zajednica, spadaju u neprofitne organizacije, alati uspješnosti međunarodnih standarda primjenjivi su i na rad Islamske zajednice.

CILJNA PUBLIKA:

 • Rukovoditeljima organa i ustanova neprofitnih organizacija,
 • Glavnim imamima kao nositeljima glavnog procesa unutar Zajednice,
 • Predsjednicima medžlisa kao nositeljima potpornih procesa Islamske zajednice…

 

KORISTI SEMINARA:

 • Upoznavanje sa međunarodnim standardom ISO 9001:2000,
 • Mogućnosti primjene istog na rad i poslovanje Islamske zajednice,
 • Stjecanje novih modula u praktičnom poslovanju u Zajednici…

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • Osnovni princip i značajke međunarodnog standarda ISO 9001:2000,
 • Korištenje alata standarda u procesima Islamske zajednice,
 • Islamska zajednica u okvirima standarda ISO 9001:2000,
 • Zahtjevi, mjere, procedure i izvješća IZ u okvirima standarda…

 

METODE RADA:

 • Prezentacija temeljnih pojmova i okvira standarda putem slajdova,
 • Aktivno uključivanje svih sudionika seminara i osvrt na izloženu tematiku
 • Pitanja i odgovori…