Vještina rješavanja konflikata

Ime i prezime trenera: Mahalbašić Muris

OPIS SEMINARA:

 • Ovaj seminar ima za cilj razvijati vještinu čuvanja i unapređenja međuljudskih odnosa unutar tima ili organizacije kroz pozitivan doživljaj i razradu konfliktnih situacija.

 

CILJNA PUBLIKA:

 • Svim onima koji rade u kulturnim društvima, udruženjima građana, menadžerima, imamima, prosvjetnim radnicima i pojedincima koji su zainteresirani za rad u timovima, zajednički rad ili jednostavno žele usvojiti ove vještine radi bolje komunikacije sa drugima.

 

KORISTI OD SEMINARA (POLAZNICI ĆE NAUČITI):

 • Uvidjeti značaj rješavanja konflikata
 • Saznati šta je suština konfliktne situacije
 • Saznati kako se efektivno rješavaju konflikti
 • Kako procijeniti i unaprijediti lične sposobnosti
 • Kako unaprijediti komunikaciju u timu ili organizaciji

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • Doživljaj i razumijevanje konflikta
 • Osnovne definicije konflikata
 • Značaj rješavanja konflikata i posljedice neriješenih konflikata
 • Uzroci konflikata
 • Vrste konflikata
 • Prevencije i strategije rješavanja konflikata
 • Analiza konfliktnih situacija
 • Uloga osobnosti u konfliktu
 • Potrebne lične sposobnosti
 • Perceptivne pozicije: prva, druga i meta pozicija
 • Mogućnosi nepristrasnog i neemocionalnog razmatranja situacije

 

METODE RADA:

 • Rad na seminaru je grupni i frontalni, te kombinacija ova dva načina rada uz odgovarajući broj radionica koje pomažu u ovladavanju navedenim vještinama i znanjima te uveliko olakšavaju rad učesnicima, razbijaju monotoniju i unose svježinu i opuštenost u rad na seminaru.