Zdrava ishrana

Ime i prezime trenera: dr. Asotić Azra

OPIS SEMINARA:

 • Seminar zdrava ishrana govori o savremenom problemu zdrave ishrane kojim su posebno zahvaćena djeca školskog uzrasta ali i odrasli. namijenjen je prvenstveno majkama djece kao domaćicama koje su i najodgovornije za zdravu ishranu svoje djece. Seminar tretira i nezdravu ishranu a posebno brzu hranu (fast food) koju djeca konzumiraju u školama kao i pića čija je upotreba veoma raširena kod djece. U vremenu kada se više vodi računa da se hrana što brže pripremi i da je što jeftinija ne vodi se računa o bolestima koje nezdrava hrana prouzrokuje. Na ovom seminaru se upravo govori i o bolestima kao posljedicama nezdrave ishrane.

 

CILJNA PUBLIKA:

 • majke jetima kao domaćicama koje su najodgovornije za ishranu svoje porodice

 

KORISTI OD SEMINARA (POLAZNICI ĆE NAUČITI):

 • pravilan režim ishrane
 • vrste zdrave hrane
 • vrste nezdrave hrane
 • posljedice nepravilnog režima ishrane

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

 • šta je hrana
 • podjela hrane prema porijeklu
 • podjela hrane prema sastavu
 • osnovna pravila zdrave ishrane
 • piramida zdrave ishrane
 • zdrava ishrana kod dijabetičara
 • bolesti kao posljedice nezdrave ishrane
 • korisne namirnice u ishrani o kojima malo znamo

 

METODE RADA:

 • prezentacija u PowerPoint-u
 • frontalni, individualni
 • interakcija kroz pitanja
 • analiza brošure o hiperepidemiji
 • test