Profesionalno usavršavanje

KOMUNIKACIJA

 

VJEŠTINE

 

IZRADA PLANOVA

 • Biznis plan [u pripremi]
  • Pristup planiranju i biznis plan
  • Radionica
  • Izrada biznis plana
 • Strateški plan
  • Pristup planiranju i biznis plan
  • Radionica
  • Izrada strateškog plana
 • Menadžerske tehnike i alati  [u pripremi]
 • Vođenje nevladine organizacije [u pripremi]
 • Vođenje malog preduzeća [u pripremi]

 

OBRAZOVANJE