Treneri

Foto: Ilustracija

ADIN RAŠIDAGIĆ

Seminari: Prenošenje pozitivnih vrijednosti

ADIS HEĆIMOVIĆ

Seminari: Pisanje CV-a i razgovor za posao

AHMED PURDIĆ

Seminari: Deset navika za uspjeh

AMELA ABIDOVIĆ

Seminari: Devijatni oblici ponašanja tinejdžera

AMIR MEHIĆ

Seminari: Uspješna komunikacija sa tinejdžerima, Umijeće komuniciranja sa drugima, Suoči se sa sobom, Samopouzdanje, Vještine upravljanja procesima treninga, Kreativno razmišljanje 

BEKIR ŠABIĆ

Seminari: Uspješna organizacija događaja 

DŽENAN KULOVIĆ

Seminari: Značaj motivacije u funkciji podizanja nivoa kompetentnosti i radne uspješnosti, Teorije i tehnike motivacije u neprofitnim i religijskim zajednicama, Primjena teorija i tehnika motivacije 

FAHRUDIN VOJIĆ

BIOGRAFIJA | Seminari: Osnove fotografije, Budi i ti novinar 

FIKRET ČANČAR

Nema informacija 

ISMET PURDIĆ

Seminari: Pet koraka do uspjeha i sreće, Uspješna komunikacija sa tinejdžerima, Pisanje projekata i komuniciranje sa donatorima, Uspješan školski novinar, Vještine upravljanja procesima treninga, Prenošenje pozitivnih vrijednosti, Uspješna organizacija događaja, Uspješan tinejdžer 

MUHAMED IKANOVIĆ

Seminari: Uspješna komunikacija sa tinejdžerima, Umijeće komuniciranja sa drugima, Suoči se sa sobom, Samopouzdanje, Kreativno razmišljanje 

MURIS MAHALBAŠIĆ

Seminari: Umijeće komuniciranja sa drugima, Uspješna komunikacija sa tinejdžerima, Timski rad, Vještine rješavanja konflikata, Umijeće življenja 

NEDIM BOTIĆ

Seminari: Emocionalna inteligencija – bazični kurs 

LEJLA MUJIĆIĆ

Seminari: Kreativna radionica – Decoupage (dekupaž)