CLPU održao seminar „Zdrava prehrana“ u Cazinu

Vijesti, , Nema komentara

Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) iz Sarajeva je i ove subote, tačnije, 19.04.2014. godine, organizovao seminar u Cazinu, ovaj put na temu „Zdrava prehrana“. Seminar je organizovan za djecu bez jednog ili oba roditelja a koja su štićenici humanitarne organizacije Human Appeal International (HAI). Seminar je održan u maloj sali Doma kulture Cazin. Trenerica seminara je bila Zineta Horozović, inžinjer prehrambene tehnologije.

Seminar „Zdrava prehrana“ pruža osnovna znanja o hrani kao lijeku ali i uzročniku psihofizičkih bolesti. Istina o suhoj hrani, fast food-u i slatkišima je motivirajući faktor za promjenu prehrambenih navika kod djece kao i saznanja o uticaju hrane na produktivnost  i koncentraciju prilikom učenja.  Ono čime se susreće ovaj uzrast poznatiji kao pubertetski, jeste nagla promjena raspoloženja, nemotiviranost, ljutnja, mrzovoljnost i nedovoljan fokus pa se kroz demonstrativni prikaz mogao vidjeti efekat negativnih emocija prilikom konzumiranja hrane. Ono čime se ovaj uzrast opterećuje jeste i fizički izgled a kao rezultat takvog razmišljanja je nepravilan izbor i količina hrane a kao posljedica te nepravilnosti su preveliki troškovi za nepotrebnu kozmetiku. Demonstrativnim dokazom da hrana ima i dušu, da je i ona živo biće, ovaj seminar kod djece budi posebnu svijest i poštovanje prema izboru, načinu, količini i čuvanju hrane. Radionice, vježbe i igre tokom seminara su zadržale interesovanje i koncentraciju učesnika/ca.

Na osnovu aktivnosti i učešća na vježbama tokom seminara izabrana su tri najbolja učesnika/ce, a to su: Čović Enes,Džakulić Maida i Velagić Bekirakoji su nagrađeni zasluženim poklonima obezbijeđenima od organizatora seminara.