CLPU organizovao stručni seminar za uposlenike HAI

Vijesti, Nema komentara

U organizaciji CLPU-a 23. i 24.08.2014. godine u Sarajevu održan je  stručni seminar za uposlenike, socijalne radnike, Human Appeal International iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Teme seminara su bile „Prevencija u socijalnom radu“ i „Socijalni rad i mentalno zdravlje“. Seminaru si prisustvovali svi uposlenici HAI-a čiji zadatak jeste pružanje podrške jetimima i njihovim majkama kroz neposredno djelovanje. Na taj način socijalni radnici su konstantno upoznati sa stanjem u porodicama u kojem odrastaju njihovi štićenici ali i sa njihovim stanjem i eventualnim specifičnim potrebama.

Cilj seminara je bio upoznati slušaoce sa osnovama prevencijskog djelovanja i zanačajem prevencijskih programa za sigurniji razvoj odgajanika, te upoznavanje sa manifestnim oblicima psihičkih oboljenja i prevenciji mentalnog zdravlja jetima i njihovih nepotpunih porodica u kojima odrastaju.

Predavač seminara je bio profesor na Odsjeku za socijalu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici dr.sc. Muharem Adilović koji je uz prigodne prezentacije na jako zanimljiv način približio ciljanu tematiku polaznicima seminara.

Ovaj seminar predstavlja nastavak vrlo plodne saradnje CLPU-a sa organizacijom HAI koja će, pored stručnog usavršavanja, biti podstrek za još bolju saradnju na polju edukacije između ove dvije organizacije.