CLPU organizovao u Zavidovićima seminar o zdravoj ishrani

Vijesti, Nema komentara

Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) je u subotu, 19.04., u Centru za kulturu Zavidovići, organizovao jednodnevni seminar na temu: „Zdrava ishrana“ za štićenike Human Appeal International (HAI). Trener na seminaru je bila Baždarević dr. Almira, uposlenica Kantonalne bolnice Zenica.

Seminaru je prisustvovalo 26 učesnika koji su imali priliku da se na njima prilagođen način upoznaju sa porijeklom i sastavom hrane, osnovnim pravilima zdrave ishrane, bolestima koje uzrokuje nezdrava hrana, posebnim režimom ishrane za dijabetičare, posljedicama nezdrave ishrane za organizam čovjeka, štetnim zaslađivačima i drugim bitnim činjenicama vezanim za ishranu. Posebna  pažnja posvećena  je načinu ishrane samih učesnika kako u kući tako i u školi. Tokom seminara izvršeno je mjerenje visine i težine svakog učesnika te ljekarske  preporuke za način ishrane. Na kraju seminara učesnici su testirani. Na osnovu rezultata testa i interakcije tokom seminara najbolje rezultate pokazali su Mahovac Dženita, Bećiragić Admira i Karahasanović Džejlana .

Nakon završetka seminara upriličeno je i gostovanje trenera Baždarević dr Almire, socijalne radnice Human Apeal Internatonal, Herić Elvire i koordinatora CLPU-a Amira Mehića na Radiju 1503 Zavidovići.