CLPU prijatelj projekta na premijum treningu sa dr. Rankom Rajovićem

VijestiNema komentara

U periodu 08.-09. decembra 2018. trener Centra za lično i profesionalno usavršavanje prijateljski je pozdravio uključenje u projekt pod nazivom “Razvoj mozga i fiziologija učenja sa Dr. Rankom Rajovićem”.

Dvodnevni trening održan je u Sarajevu u hotelu Novotel Bristol a učestvovao je veliki broj roditelja, odgajatelja, pedagoga kao i predstavnici Ministarstva obrazovanja KS i drugi javnih institucija. Cilj projekta je prevencija štetnih faktora razvoja kod djece kao i generalno poboljšanje obrazovnog sistema učenja u Bosni i Hercegovini. Pomenuti projekatje prerastao u regionalni, jer su učesnici dolazili iz svih dijelova BiH te Srbije.

Moduli su bili podijeljenje na predškolski i školski nivo. Neke od tema koje su po prvi put obrađivane bile su duboka i hiper pažnja kod djece, faktori razvoja dječijeg mozga, paralelne asocijacije, misaone klasifikacije i serijacije, promjena kognitivnih sposobnosti, donošenje odluka kod djece, kreativnost i još mnogo toga. Predstavnici CLPU su dali svoj pozitivan feedback na organizaciju.

Pomenut je i efekat prekomjernog lučenja endorfina i dopamina kod djece te kako veliki disbalan upravo izaziva predugo korištenje mobitela (čije korištenje ne bi trebalo biti više od pola sata dnevno za djecu).

PODACI O PREDAVAČU:

Doktor Rajović je internista i neuroendokrinolog te doktor sportskih nauka. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač u nekoliko država. Osnivač je NTC sistema učenja i Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te predsjednik Komiteta za darovitu djecu svjetske Mense.

Njegov sitem učenja se primjenjuje u 28 država, od kojih je 10 evropski akreditovano.