“Efektivne komunikacijske vještine” u Tuzli

Vijesti, , Nema komentara

Nastavak seminara za jetime, koje pomaže HO Human Apeal International  (HAI) na području Tuzlanskog kantona, održan je u subotu, 10.05.2014.godine, u OŠ „Bukinje“ u Tuzli pod nazivom „Efektivne komunikacijske vještine“. Niz seminara za jetime i njihove majke organizuje ova humanitarna organizacija u saradnji sa Centrom za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) iz Sarajeva, kao i za druge korisnike socijalne pomoći.

Učesnici (osnovci i srednjoškolci) su imali  priliku da se kroz seminar  upoznaju sa vrstama komunikacije, njenim razinama i da komunikaciju dožive kao vještina koja se uči i vježba.

Seminar je  organizovan tako da su učesnici sve izloženo mogli primjeniti i provjeriti na koji način funkcioniše, a vođenje seminara kroz razgovor i aktivnu participaciju učesnika doprinijelo je boljoj atmosferi. Osim navedenog moglo se naučiti i kako negativne obrasce u našem govoru, komunikaciji s drugima, promijeniti u pozitivne obrasce. Treći modul seminara bio je posvećen takmičarskom dijelu koji se odvijao kroz kreativne igre u kojima je trebalo primjeniti savladane vještine i tehnike. Seminar je zavšen pisanjem izvještaja i odabirom najboljih učesnika.

Najuspješnijim učesnicima proglašeni su: Imamović Erna, Bećirović Lejla i Muminović Hasanaga, koji su na testu osvojili maksimum bodova.

Seminar je vodila Azemina Durmić.