Još jedan seminar za majke jetima u Tuzli

Vijesti, Nema komentara

U subotu, 05.11.2016. godine, u prostorijama Behram-begove  medrese u Tuzli u organizaciji CLPU-a u saradnji sa Human Appeal International  realizovan je seminar na temu „Proizvodnja povrća u plasteniku“. Seminar je organiziran za majke jetima, njih 25, korisnica  socijalne pomoći humanitarne organizacije Human Appeal International.

Kroz prezentaciju, interaktivne radionice i rad u grupama  polaznice seminara su naučile mnogo o plasteničkoj proizvodnji. Ovaj seminar je polaznicama omogućio nova  saznanja vezana za: tehnologiju uzgoja povrća u plastenicima, planiranje proizvodnje i ekonomičnost proizvodnje. Ciljnoj grupi je objašnjena prednost novih tehnika u poljoprivrednoj proizvodnji, vrste plastenika, montaža, održavanje, zaštita i popravak plastenika, tehnologija proizvodnje povrća, priprema tla, navodnjavanje, gnojenje  sa posebnim osvrtom na proizvodnju ekološki zdrave hrane, bez hemije i pesticida. Seminaru je takođe prisustvovao i gost, iskusni proizvođač plasteničog povrća Fadil  Šabačkić, koji je iznio svoja iskusstva i odgovarao na brojna pitanja iz ove oblasti.

Polaznice su pokazale veliku zainteresovanost i bile maksimalno uključene prilikom realizacije seminara.

Jednodnevni seminar je realizovao trener CLPU-a Osman Jahić.