Najava seminara za trenere s Jasirom el-Huzejmijem

Vijesti, Nema komentara

Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) će u periodu od 05.08. – 06.08. 2015. godine organizovati seminar za trenere i poslovne saradnike. Predavač je eminentni Jasir el-Huzejmi, jedan od najpoznatijih eksperata iz oblasti razvoja ličnih vještina iz S. Arabije.

Dvodnevni program će, pored teoretske osnove, obilovati praktičnim primjerima i zadacima koje će polaznicima omogućiti efikasno usvajanje novih znanja i vještina neophodnih za produktivan rad s ciljnim kategorijama društva, posebice mladima. Edukaciji će prisustvovati ukupno 28 trenera CLPU-a, te poslovnih saradnika Centra kojima će nakon završetka treninga biti uručeni odgovarajući certifikati o prisustvovanju seminaru.Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja od 2007. godine djeluje unutar WAMY organizacije u Sarajevu, sa vlastitim klimatiziranim prostorom opremljenim za održavanje seminara od 350 kvadratnih metara prostora, sa svim potrebnim pratećim sadržajima, tehničkom opremom, kancelarijskim prostorom i salom za održavanje seminara.  CLPU ima za cilj da putem jednodnevnih ili višednevnih seminara mladim ljudima ponuditi širok spektar mogućnosti usavršavanja poslovnih vještina i znanja.Ahmed Purdić, zamjenik direktora CLPU-a, je u razgovoru za portal Preporoda naglasio da je organizovanje seminara za trenere jedna od redovnih aktivnosti koje znatno poboljšavaju kvalitet rada samog Centra i njegovih saradnika.“Ovo je peti put da CLPU organizuje ovakav vid edukacije za svoje trenere, jer nam je cilj da oni konstatno unapređuju svoja znanja, čime i njihov rad postaje efikasnijim i kvalitetnijim. Predavač Jasir El-Huzejmi je po drugi put s nama, i željeli smo da svoje veliko znanje i iskustvo podijeli s našim saradnicima. Sigurno da je korist od ovog treninga velika, mnogo se toga može naučiti i što je još važnije primijeniti u praksi”, istakao je Purdić.Direktor CLPU-a, mr. Senad Ćeman, je izjavio da je predstojeći seminar prilika da se usvoje nova znanja i vještine, čime se još jednom potvrđuje konstruktivna uloga CLPU-a kao mjesta gdje se pozitivne vrijednosti prepliću s korisnim znanjima.“Cilj seminara za trenere jeste usavršavanje profesionalnih kompetencija naših saradnika u cilju povećanja efikasnosti našeg djelovanja u budućnosti.  Drago nam je da je trener el-Huzejmi jedan od cijenjenih stručnjaka iz oblasti ličnog razvoja, koji će u dva dana nesebično prenijeti vlastita iskustva iz rada s polaznicima seminara i edukativnih programa. Raduje nas da su učesnici seminara naši treneri i poslovni saradnici, i drago nam je da smo u prilici ponuditi kvalitetne programe obuke. Sve su to pomaci, mali ali značajni u kreiranju okruženja i svijesti o novim mogućnostima djelovanja u zajednici. Važno je imati mogućnost da se nastavi pratiti napredak u svakom ličnom i profesionalnom smislu i nakon okončanja formalnog obrazovanja i sticanja diploma. Proces učenja ne prestaje. Svijet zahvaljujući prije svega komunikacijskim olakšicama nudi nove mogućnosti i šanse. Onaj koga to zanima traga za njima. CLPU nastoji biti društveno koristan i takvima na usluzi.“, istakao je mr. Ćeman.

Nedim BOTIĆ