Održan prvi Business Meet Up sa Almirom Čolanom

VijestiNema komentara

U subotu 03. novembra 2018. održan je prvi Business Meet Up pod nazivom: Dobre prakse uspješnih ljudi (vodstvo kroz 3 primjera) u prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje. 

Kroz novi fenomen koji se razvio u svijetu, poznatiji kao “Storytelling”, predavač iz Australije se osvrnuo na tri svjetska primjera u cilju unapređenja sposobnosti učesnika te oplemenjivanja njihovog stila vodstva (uključujući Islamski osvrt u pogledu Islamskih finansija i poslovanja).

Businees Meet Up je trajao dva sata uz poklon-blok prisutnima u trajanju od 45 minuta za pitanja i odgovore. Kroz interaktivna pristup učesnici su prošli kroz jedinstveni workshop uz superviziju predavača.

Almir Čolan je direktor Austaijskog Centra z aIslamske Finansije (AUSCIF). U mjesecu novembru će uslijediti njegov prvi online kurs na bosanskom jeziku pod nazivom “Islamske finansije i poslovanje”. Pomenuti kurs se održavaveć duži niz godina u različitim gradovima svijeta na engleskom jeziku. Za prijave i više informacije pogledajte na www.islamskefinansije.com  ili www.almircolanbih.com

 

VIŠE O PREDVAČU:

Almir Čolan je direktor Australskog Centra za Islamske Finansije (AUSCIF) i Vakufa Australije, član Upravnog odbora Garden Koledža i savjetnik za karijere u Ilim Koledžu. Član radne grupe pri AAOIFI-u (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Savjetuje brojne organizacije koje se bave islamskim finansiranjem, investicijama i poslovanjem. Direktor je firme Olive, odsjek za zdrastvo.

Također, bio je predavač na predmetu Islamske finansije i tržište kapitala na Univerzitetu La Trobe u Melburnu (Australia). Na ovom Univerzitet obavljao je funkciju i člana Upravnog odbora na magistarskom studiju, smjer Islamsko bankarstvo i finansije. Bio je i član Savjetne grupe za razvoj i reviziju univerzitetskih smjerova na NMIT-u te član Upravnog odbora Islamskog konzulata Viktorija.

Završio je MBA iz poslovnog upravljanja (Biznis i Menagement) na Univerzitetu Deakin, a magistarski studij iz islamskog bankarstva i finansija na Univerzitetu La Trobe u Melburnu. Na ovom studiju dobio je najvise priznanje – Dekanovu nagradu za “Academic Excellence”.