Održan seminar “Izgradnja porodice”

VijestiNema komentara

Trinaestog i četrnaestog septembra, u Centru za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) održan je seminar na temu:  „Izgradnja porodice“. Seminar je organizirao Kaizen, udruženje za razvoj potencijala društva i Albabi u suradnji sa Amana parenting. Predavanje je na engleskom jeziku održao prof. dr. Muhammed Abdul Bari, pisac, edukator i freelance konsultant za roditelje. Seminaru je prisustvovalo dvadesetak mama koje su međusobno razmjenjivale metode i tehnike koje lično koriste te bile korigovane i usmjeravane od strane profesora.

Majke su naučile  šta je to cjeloživotno roditeljstvo, zdravi način življenja, kako da koriste vještine asertivne discipline, ali i kako se izgrađuje povjerenje na relaciji roditelj-dijete i  okolina-roditelj-dijete. Paziti djecu i odgajati ih da budu dobri ljudi (dobri muslimani i građani) je najvažnija obaveza roditeljima i najveća investicija. Dolazak djeteta donosi velike promjene u našem životu. Dakle, roditeljstvo zahtijeva svjestan i proaktivan trud, jer se radi o delikatnim, ali čvrstim bićima koja zavise od nas. Moderni individualistički i komercijalizovani socijalni trend može donijeti nepoznate izazove u našem životu koji mogu ugroziti stabilnost u porodici i stvoriti “problematičnu djecu”. Stvaranje pozitivnoga i sretnoga porodičnoga okruženja uz efektivno roditeljstvo je tako od ključnoga značaja. Najvažnija lekcija koju su naučile majke na seminaru je koliko je važno znati slušati naše dijete, slušati njegove potrebe, a nakon toga znati pružiti jasne instrukcije djetetu, šta to mi želimo od njega, ali i ne zaboraviti nagraditi dijete kada nas posluša.

Dok su mame slušale predavanje, s djecom je bila Montessori pedagogica koja je s njima organizirala razne zanimljive aktivnosti. Iako su na seminar bili pozvani i očevi i majke, seminaru su se odazvale samo majke.  Nadamo se da će se u budućnosti ta slika promijeniti. Nadamo se da će i majka i otac početi aktivno obrazovati kako odgojiti dijete da bude ličnost koja će promjeniti stanje cijele nacije.