Održan treći ciklus seminara „Imam i izazovi poziva“

Vijesti, , , , , Nema komentara

U prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje u peridou od 9. do 12. decembra 2013. godine održan je edukativni dio trećeg ciklusa seminara za imame, hatibe i muallime pod naslovom „Imami i izazovi poziva“. Organizatori seminara su Udruženje ilmijje IZ u BiH u saradnji sa Vjerskoprosvjetnom službom Rijaseta, Vakufskom direkcijom,  Centrom za dijalog – Vesatijja i Centrom za lično i profesionalno usavršavanje.

Kao i u prethodnom ciklusu i ovaj ciklus predavanja otvorio je hfz. mr. Sulejman Bugari predavanjem: Da’va i imam: zašto i kako „pozivati u vjeru“.  Drugog dana imami se obratio Ibrahim Begović, ispred VPS Rijaseta, a o tematizaciji vjere u medijima i drugim javnim nastupima govorio je Remzija Pitić, direktor Radia Bir.

Trećeg dana imamima su se obratili hfz. mr. Senahid Zajimović, direktor Vakufske direkcije i mr. Senad Ćeman koji su govorili na temu „Vakuf u našem savremenom diskursu“. O susretima sa novim učenjima islama i promociji srednjeg  puta govorili su dr. Zuhdija Hasanović i dr. Ahmet Alibašić.

U četvrtak je certifikate o učešću imamima uručio Predsjednik Udruženja, Mensur ef. Pašalić koji je u svom obraćanju spomenuo najznačajnije projekte koje je Udruženje realizovalo u prethodnom periodu i  najavio neke buduće projekte pozvavši imame da se aktivno uključe i dadnu svoj doprinos realizaciji tih projekata.

Učesnici seminara su kroz evaluaciju seminara iskazali svoje zadovojstvo ponuđenim sadržajem i uslugama, te atmosferom koja je bila prisutna tokom seminara. O seminaru i atmosferi na njemu neki od njih su rekli sljedeće:

Salih ef. Meštrovac, MIZ Sarajevo: „Želim da se zahvalim Glavnom odboru Ilmije koji je u koordinaciji sa Centrom za lično i profesionalno usavršavanje došao na ideju da se organizuje ovakav jedan seminar za imame. Mislim da je potrebno, kao što sam i napisao u upitniku o evaluaciji seminara, da kroz ovaj seminar i ovaj Centar prođu možda i svi profesori fakulteta pri IZ i medresa kao i većina uposlenika Rijaseta IZ u BiH. Imam pozitivno iskustvo i molim Allaha da se ovakvi projekti nastave i da budu od općeg interesa. Naglašavam da nemam nikakve primjedbe na organizaciju ovog seminara“

Husejn ef. Kovačević, glavni imam MIZ Sanski Most: „Zahvaljum se organizatorima na organizaciji kavlitetnog i ja bih kazao inovativnog seminara. Seminar  koji je pokazao da se na jedan drukčiji način mogu organizirati imami i učiniti da doživimo  potpuno nova iskustva i spoznaje koje će nam zasigurno koristiti u našem radu. Ono što posebno želim naglasiti jeste da su svi predavači uspjeli ostvariti kvalitetnu interakciju sa nama koji smo bili na seminaru što je svakako jedna od najvećih koristi, s obzirom da smo do sada imali seminare na kojima je bilo da neko dođe i kaže ono što ima da kaže i na kraju se samo raziđemo. Mislim da to nije davalo nikave rezultate. Ovo što sada imamo je nešto što bi preporučio svim svojim kolegama da dođu i dožive ovo što smo mi doživjeli. Siguran sam da će biti puno bogatiji u mnogim spoznajama koje do sada nisu imali.“