Ramazanski kviz

Vijesti, , Nema komentara

Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) je u ponedjeljak, 7.7.2014. god., organizovao ramazanski kviz za korisnike programa i usluga Human Appeal International (HAI) iz Sarajeva.

Cilj organizovanja kviza je podsticanje učesnika na učenje, istraživanje, primjenu naučnog i razvijanje pozitivnog takmičarskog duha kod njih. Dva mjeseca prije testiranja CLPU je objavio listu pitanja i spisak literature u kojoj su se mogli pronaći odgovori na postavljena pitanja.

Kviz je obuhavatao sljedeće temastke cjeline:

1. 33 dini-islamska šarta: islamski, imanski, namaski uvjeti i farzovi, abdest, gusul, tejemmum;

2. O mjesecu ramazanu: vrijednost i važnost mjeseca ramazana, historijske događaje vezane za ramazan iz životopisa Allahovog Poslanika Muhammeda, propise posta, lejletu’l-kadr, smisao i cilj posta.

3. Objava Kur’ana, prva objava, važnost i vrijednost Kur’ana u životu muslimana, prijevod sura (El-Fatiha, El-Kevser, El-Kafirun, Nasr, Leheb El-Ihlas, El-Felek i En-Nas), odnos prema Kur’anu.

4. Ahlak – Vrline Allahovog Poslanika, a.s., sa ciljem izgrađivanja tih osobina kod sebe i slijeđenja Muhameda, a.s.

Najuspješniji učesnici kviza su:

Sarajevo:

 1. Enevra Hasanović
 2. Nusreta Gabeljić
 3. Rusmir Hoti

 

Zenica:

 1. Dika Bošnjak
 2. Nezir Dizdarević
 3. Almina Durmiš

 

Tuzla:

 1. Veldin Islamović
 2. Lejla Džuzdanović
 3. Muamer Nuhanović

 

Cazin:

 1. Sara Bosnić
 2. Jasmina Begović
 3. Emina Bašagić

 

Zavidovići:

 1. Aiša El-Mansoury
 2. Nudžeina Kapetanović
 3. Belma Husanović