Seminar „Kako razmišljati“ u Tuzli

Vijesti, Nema komentara

U subotu, 23.4.2016. godine, u prostorijama Behram-begove medrese realizovan je još jedan seminar za korisnike pomoći Humanitarne organizacije HAI, a u saradnji sa CLPU.

Seminar je organizovan za jetime i imao je za cilj da probudi maštu i proširi vidike, kako u razmišljanju tako i u djelovanju. Učesnici su imali priliku u uvodnom dijelu obnoviti znaje o komunikaciji, a nakon toga se okrenuti sebi i svojoj unutrašnjoj komunikaciji-razmišljanju.

U glavnom dijelu seminara osim teoretskog dijela urađeno je nekoliko zadataka „Šta mislite o…“, kao i jasne upute na koji način razmišljati o postupcima, planovima, odbaciti predrasude, reakciji drugih ljudi…. Bilo je riječi i konkretnih primjera o greškama u razmišljanju, jer misli su prvi korak u našem govoru ili djelovanju. Ustvari, mi smo proizvod svoga razmišljanja.

Nažalost, i ovaj seminar je pokazao da se u odgojno-obrazovnom procesu još uvijek malo traži od učenika da razmišljaju, a više da uče napamet i citiraju druge. Sve u svemu, još jedno lijepo druženje i zajedničko učenje, a koliko će ko razmišljati riječi i djela će pokazati.

Seminar je vodio Bekir Šabić.