Seminar o hadžu za vodiče

VijestiNema komentara

U četvrtak, 11.09.2014. god., u prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) u Sarajevu održan je seminar za vodiče na hadždžu i ljekarski tim pod naslovom „Uzmite od mene vaše hadžske obrede“. Seminar su zajednički organizovali Ured za hadž IZ u BiH, ataše za vjerska pitanja Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije i CLPU.

Prisutnima su dobrodošlicu poželjeli mr. Senad Ćeman, direktor CLPU-a i Nezim Halilović, rukovodilaca Ureda za hadž koji je naglasio da je ovo treća godina kako Ured za hadž uz pomoć atašea za vjerska pitanja Ambasade KSA organizuje stručni seminar za vodičku i ljekarsku  službu u CLPU-u.

Seminar je otvorio Nj.E., Eid Muhammed Es-Sekafi,  Ambasador Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini koji je u svom govoru istakao da organizovanje ovog seminara pokazuje zajednički interes koji imaju KSA i IZ u BiH, a to je omogućiti hadžijama optimalne uslove i obezbijediti im stručno i profesionalno osoblje kako bi hadžije što lakše obavile hadžske obrede.  Ambasador je, također, istakao da vlasti KSA kao organizatori hadža prepoznaju bosanske hadžije i njihovo rukovodstvo kao odgovorne i disciplinovane hadžije koji se pridržavaju postavljenih pravila i dogovorenih procedura i na taj način olakšavaju sebi i drugima boravak u blagoslovljenim mjestima i obavljanje hadžskih obreda.

Zatim se prisutnima obratio sarajevski muftija prof. dr. Enes Ljevaković koji je govorio o intencijama hadža. O porukama hadža i ličnom iskustvu u organizovanju hadža govorio je Abdulmedžid El-Gajs, ataše za vjerska pitanja pri Ambasadi KSA. Rasim Brković je govorio na temu „Tehničke pripreme organizacije hadža i savjeti vodičima“, a  Muhamed Jusić je uz pripremljenu PP prezentaciju detaljno govorio o fadiletima Mekke i Medine i njihovim znamenitostima.

Ovaj seminar je bio prilika da se vodiči koji će ove godine biti na usluzi našim hadžijama detaljnije upoznaju sa svojim nadolazećim obavezama i da se otklone i posljednje nedoumice pred ovo blagoslovljeno putovanje.

Ahmed-ef. Purdić