Seminar o liderstvu u Zavidovićima

Vijesti, , Nema komentara

Centar za lično i profesionalno usavršavanje  (CLPU) iz Sarajeva, u saradnji sa Human Appeal International (HAI) realizovao je danas, 23.04.2016. godine, u prostorijama „Centra za kulturu“ Zavidovići seminar o temi “Liderstvo”.

Jednodnevni seminar su realizovali iskusni treneri CLPU Amir Mehić, prof. i Muhamed Ikanović, prof., a učesnici su bili štićenici Human Appeal International (HAI).

Cilj seminara bio je da pomogne učesnicima da otkriju svoje potencijale, da ih razviju, a onda ih udruže sa potencijalima drugih pojedinaca, ostvarujući tako više, zajedničke ciljeve i interese, na brži i efikasniji način, za dobrobit svih.

Tokom seminara učesnici su se upoznali sa osnovnim pojmovima  i definicijama vezanih za liderstvo, vrste liderstva, osobine i karakteristike dobrih lidera, osnovne teorije vođenja, uloga lidera u rješavanju problema, odlike dobre vizije, motivacija sljedbenika te stilovi rukovođenja.

Putem interaktivnih radionica učesnici su imali zadatke da u grupi odaberu lidera, da podijele obaveze, otkriju interese i postave zajedničke ciljeve, riješe određene probleme koji se postavljaju pred lidera. Tokom seminara su, pored prezentacije, puštani  edukativni video-klipovi o liderstvu i temama kojih su se učesnici i treneri doticali u toku seminara.