Seminar “Osnove prve pomoći” održan u Zavidovićima

Vijesti, , Nema komentara

U nedjelju, 01.06.2014. godine u Centru za kulturu Zavidovići, Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) iz Sarajeva je u saradnji sa Human Appeal International (HAI), za jetime, štićenike HAI organizovao jednodnevni seminar na temu: „Osnove prve pomoći.“ Treneri na seminaru su bili ljekari iz Doma zdravlja Zavidovići Džinić dr. Benis i Čizmić dr. Mirel. Seminaru je prisustvovalo 20 štićenika HAI koji su visokim ocjenama ocijenili seminar.

Seminarom su obuhvaćene sljedeće teme:  definicija, ciljevi i sredstva prve pomoći, vitalni znaci i vitalne funkcije, prva pomoć kod poremećaja disajnih organa, prva pomoć kod poremećaja kardiovaskularnog sistema, prva pomoć kod krvarenja, prva pomoć kod povreda i rana, kardiopulmonalna reanimacija, postupci i načini pružanja prve pomoći u raznim situacijama. Učesnici seminara su imali priliku da koriste medicinsku lutku kako bi teorijsko znanje stečeno na seminaru i praktično isprobali.

Nakon seminara urađen je i test učesnika na kojem su najbolje rezultate pokazali  Klinčević Merisa, Husanović Badema i Halilović Edis.