Seminar “Osnove prve pomoći” u Sarajevu

Vijesti, , , Nema komentara

U subotu, 19.04.2014.godine, održan je seminar pod nazivom „Osnove prve pomoći“ u prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu.

Organizatori saeminara su bili CLPU i H.O. Human Apeal International, a treneri su bili mr. Nevzet Kovačević i Ikra dr. Čehajić.

Učesnici današnjeg seminara bila su djeca školskog uzrasta i imali su priliku da saznaju osnove o pružanju prve pomoći unesrećenim i povrijeđenim licima.

Primarni cilj bio je da učesnici savladaju teoretski i praktični dio o:

  • vitalnim parametrima,
  • pristupanju unesrećenim ili povrijeđenim licima,
  • redoslijedu započinjanja pružanja prve pomoći tim licima,
  • kardio pulmonalnoj reanimaciji (masaža srca i vještačko disanje),
  • zbrinjavanju rana i zaustavljanju krvarenja,
  • pravilnim tehnikama upotrebe zavoja i trougle marame,
  • imobilizacijama,
  • transportu unesrećenih i povrijeđenih,
  • načinu obavještavanja relevantnih ustanova o unesrećenim i povrijeđenim ( hitna medicinska pomoć, vatrogasci i policija), te o
  • ostalim vidovima i vrstama povreda i načinima zbrinjavanja istih (opekotine, utapanja, saobraćajne nesreće, trovanja, ujedi zmije i sl).

U drugom dijela seminara učesnici su praktično pokazali stepen usvojenog znanja o osnovama prve pomoći. Uz neznatne korekcije trenera, učesnici su dosta dobro rješavali postavljene zadatke u kojima su simulirane različite vrste povreda.

Na seminaru su nagrađena tri najaktivnija učesnika a to su: Rušidović Rizah, Buljubašić Merjema i Aganović Ema.