Seminar u Kaknju

VijestiNema komentara

Centar za lično i profesionalno usavršavanje je u saradnji sa MIZ Kakanj u subotu, 17. novembra 2018. godine organizovao jednodnevni seminar za roditelje i odgajatelje na temu “Dijete i mi – komunikacijom do bliskosti”. Seminar je održan u prostorijama Medžlisa, a vodila ga je certificirana trenerica programa “Pet stubova roditeljstva” Merima Bejtagić-Makić.

Prvi dio seminara je obuhvatio temeljne postavke roditeljstva koji su zasnovane na psihološkim i islamskim principima, razumjevanju pojma “bliskosti”  i važnosti izgradnje čvrstog i povjerljivog odnosa između djeteta i roditelja/odgajatelja, u cilju efikasnije discipline i odgoja. S obzriom na to da se seminar održavao u toku mjeseca rebiu-l-evvela, svi koncepti su potkrijepili primjerima iz Poslanikovog a.s. života, sa posebnim akcentom na način njegova opphođenja prema djeci.

U drugom djelu seminara učesnici su se upoznali sa četiri pozitivne vještine u komunikaciji koje se mogu koristiti u cilju jačanje bliskosti sa djecom. Aktivno slušanje, zahvalnost i pohvala, igranje, planiranje zajedničkog vremena “samo za nas” samo su neke od vještina koje su razradili kroz interaktivnu diskusiju, rad u paru i igre uloga.