Seminar za majke jetima u Zaidovićima

Vijesti, , , Nema komentara

U subotu 19.04.2014. u organizaciji Centra za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) u Domu kulture u Zavidovićima održan je seminar za majke jetima štićenika Human Appeal International  (HAI) na temu: „Prevencija rizičnih ponašanja mladih“. Predavač je bio dr. Muharem Adilović, redovni profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Predavač  je uz PowerPoint prezentaciju pojasnio osnovne zanačajke prevencijskih aktivnosti s ciljem spriječavanja pojave rizičnih ponašanja kod djece. U jako pozitivnoj atmosferi i uz vrlo aktivno učešće polaznica seminar je realizovan na zadovoljstvo kako organizatora tako i majki.

Cilj seminara je bio upoznavanje samohranih majki na značaj preventivnog djelovanja po pitanju spriječavanja manifestnih oblika rizičnih ponašanja kod njihove djece. Također, vrlo veliki značaj seminara se ogleda u podršci koju su majke imale u svom zahtjevnom životnom zadatku odgajanja njihove djece. Na kraju seminara polaznice seminara su uradile i određenu provjeru stečanog znanja putem pismenog testa. Rezultati ukazuju na vrlo visok nivo usvojenog znanja što je još jedna potvrda o uspješnosti seminara. Najboljim polaznicama su dodjeljene nagrade uz izraženu želju za što boljom saradnjom i nastavkom realizacije sličnih projekata.

Nakon završetka seminara upriličeno je i gostovanje dr. Muharema Adilovića, socijalne radnice Human Apela Herić Elvire i koordinatora CLPU Amira Mehića na Radiu 1503 Zavidovići gdje se govorilo o aktivnostima CLPU i HAI-a na području općine Zavidovići ali i u drugim gradovima. Upućena je i poruka slušaocima da je neophodna podrška kompletne društvene zajednice kao i pojedinaca majkama jetima u odgoju prevenciji rizičnih ponašanja mladih.

Na seminaru su nagrađene najuspješnije polaznice a to su:

  1. Tursić Samira
  2. Imamović Amira
  3. Ćehajić Asmira