Seminar “Zdrava ishrana” u Tuzli

Vijesti, , Nema komentara

U subotu, 24. maja 2014. godine, u prostorijama OŠ Bukne“ u Tuzli,  CLPU je za jetime, štićenike Human Appeal International (HAI), organizovao jednodnevni seminar o temi “Zdrava ishrana”.

Učesnici seminara su se kroz prezentaciju, video klipove i razgovo upoznali sa porijeklom i sastavom hrane, osnovnim pravilima zdrave ishrane, bolestima koje uzrokuje nezdrava hrana, posebnim režimom ishrane za dijabetičare, posljedicama nezdrave ishrane za organizam čovjeka, štetnim zaslađivačima i drugim bitnim činjenicama vezanim za ishranu.

Posebna  pažnja je posvećena načinu ishrane samih učesnika kako u kući tako i u školi, pa je svaki učesnik u toku seminara sastavljao jelovnik (stvarni i idealni), a onda je trener seminara sa svakim pojdinačno razgovarao o tome.

Učesnici seminara su pokazali veliko interesovanje za ovaj seminaršto se vidjelo na kraju seminara kada je većina učesnika uradila test osvojivši maksimalni bro bodova. S obzirom da je organizator unaprijed obezbijedio samo tri nagrade, bio je prinuđen da dobitnike nagrade odredi izvlačenjem tri imena od onih koji su osvojili sve bodove. Tako su nagrade dobili najsretnijim među najboljima.

Trener na seminaru je bila dr. Almira Baždarević.


Spisak učesnika (24. maj 2014.godine):

 1. Čaušević Avdija
 2. Čerkezović Amina
 3. Čičkušić Medina
 4. Delić Šefik
 5. Dropić Fejzo
 6. Đedović Halil
 7. Ganić Lejla
 8. Ganić Semir
 9. Hachmi Ferijal
 10. Jašarević Mujo
 11. Jašarvić Fata
 12. Kamerić Muamera
 13. Karić Naida
 14. Kozarević Mustafa
 15. Kozarević Sedin
 16. Meštrić Jasmina
 17. Meštrić Melisa
 18. Mujagić Binasa
 19. Mujkanović Merisa
 20. Mulahalilović Amila
 21. Mulavdić Eldar
 22. Ramić Elma
 23. Ramić Irmela
 24. Šehić Ermin
 25. Šehić Šejla
 26. Šuvalić Aladin