Seminari o Marketing tržištu za mali biznis i Upravljanju malim projektima

Vijesti, Nema komentara

Centar za lično i profesionalno usavršavanje je u Sarajevu 18. i 19. oktobra 2014. god., organizovao i održao dvodnevni seminar o Marketing tržištu za mali biznis i Upravljanju malim projektima, namijenjen korisnicima socijalnog programa Human Appeal International Sarajevo.

Na seminaru koji je održan u prostorijama Centra, 40 učesnika seminara je tokom dva dana imalo priliku upoznati se sa glavnim temama malog poduzetništva, uključujući informacije o osnovama poduzetništva, karakteristikama poduzetnika, administrativnim i pravnim pitanjima vezanim za mali biznis, marketingu, istraživanju tržišta i finansijskom planiranju.

Predavači su bili Ramo Palalić, viši asistent na Ekonomskom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Admir Čavalić, asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Edo Omerčević, direktor Centra za poslovnu afirmaciju iz Zenice.

Na seminaru su postavljene osnove za uključivanje učesnika u poduzetničku i samostalnu poslovnu aktivnost.

Na kraju seminara, svaki od učesnika je dobio prigodni certifikat o prisustvu.