Spisak stipendista World Assembly of Muslim Youth “WAMY – NEDWE” za akademsku 2013/2014. godinu

Vijesti, , Nema komentara

1.    Abu Lebdeh Šejma
2.    Adilović Muhamed
3.    Alkhatib Sahar
4.    Avdić Senida
5.    Bećarević Emina

6.    Bristrić Saima
7.    Cikotić Sumejja
8.    Čolić Ahmed
9.    Ćuprija Elma
10.    Dedić Amela
11.    Delić Elma
12.    Đerahović Husrev
13.    Dervić Naim
14.    Dikes Hajra
15.    Fetić Mahir
16.    Frljak Amra
17.    Gogić Ajla
18.    Habibija Edin
19.    Hajder Minela
20.    Hodžić-Kamber Azra
21.    Horić Haris
22.    Husić Amina
23.    Indžić Ibrahim
24.    Jusufbašić Emina
25.    Karadža Bega
26.    Kasapović Halid
27.    Keško Ammar
28.    Kovačević Fatima
29.    Kruško Emina
30.    Kujraković Ensar
31.    Kupusović Azra
32.    Kurtanović Hamza
33.    Kušljugić Džanan
34.    Mahmutović Ensar
35.    Mehanović Fatima
36.    Mehić Amer
37.    Midžić Amila
38.    Muhamed Fatima
39.    Muhović Nejra
40.    Musa Ilhana
41.    Nazak Nuseiba
42.    Nur Hamad
43.    Ožegović Arzumana
44.    Patković Belma
45.    Podojak Abdusamed
46.    Rakovac Hana
47.    Ridžal Hamza
48.    Šabić Rijad
49.    Šahman Kada
50.    Sedić Muna
51.    Selimović Azra
52.    Selimović Emina
53.    Sinanović Fatima
54.    Šišić-Hatunić Jasmina
55.    Šišman Hamid
56.    Šljivo Armin
57.    Smajić Bedrija
58.    Smajić Lamija
59.    Smajlović Lejla
60.    Spahić Aida
61.    Spahić Muhamed
62.    Subašić Sead
63.    Vranj Amar
64.    Vuković Nura
65.    Zilić Lejla
66.    Zukić Miranda

Studenti kojima je odobrena stipendija dužni su javiti se u Asocijaciju od 11.11.2013. do 15.11.2013. godine u vremenu od 10:00 do 15:00 sati putem telefona broj 033/457-643.

Žalbeni rok na rezultate konkursa traje od 01.11.2013. do 08.11.2013. godine. Žalbe dostaviti u pismenoj formi na adresu Asocijacije, ul. 18. Septembra 17, 71210 Ilidža.

Direktor Asocijacije
Mr. Ibro Husić