Stručni seminar za imame MIZ Tešanj i Teslić

VijestiNema komentara

Piše: Rašid Orlović

U utorak, 16.04.2013.godine, u Šarenom mektebu u Tešnju, održan je seminar za imame medžlisa IZ-e Tešanj i Teslić, a u organizaciji Medžlisa IZ-e Tešanj u saradnji sa CLPU (Centar za lično i profesionalno usavršavanje) Sarajevo.

Nakon uvodnih obraćanja glavnog imama Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašića i zamjenika direktora CLPU mr. Ahmed ef. Purdića, koji je predstavio CLPU, kroz dva bloka predavanja, radionicu i komentar radionice obrađena je tema „Primjena teorija i tehnika motivacije u neprofitnim i religijskim organizacijama“.  Stručni predavač je bio mr. Dženan Kulović.

Na kraju seminara svakom učesniku uručen je CD sa radnim materijalom i prezentacijom  sa seminara, te odgovarajući certifikat.

U radionicama i komentarima o prezentiranoj temi učestvovali su svi imami.

Zanimljivo je da se ovaj vakufski objekat muške mektebi ibtidaijje u narodu poznat kao Šareni mekteb od izgradnje 1898. godine  do danas, pored izvorne namjene, koristio i u druge svrhe.

Tako je prije 100 godina,  pored izvođenja mektebske nastave u muškoj mektebi ibtidaijji u koju je u toj 1912/1913. mektebskoj godini bilo upisano ukupno 144 polaznika, održan kurs „tečaj“ za sibjan muallime sa područja Kotarskog vakufsko-mearifskog povjerenstva Tešanj (Tešanj, Teslić  i Doboj).

Kurs je proveden po nalogu (okružnici) Vakufsko-mearifskog saborskog odbora u Sarajevu u cilju osposobljavanja ovih muallima za predavanje po novom usulu, a u sklopu reforme muslimanskih autonomnih zavoda nakon održane prve dvije islamske prosvjetne ankete  u Sarajevu. Na tom seminaru prijavljeno je 37 muallima, a predavači su bili  H. Osman ef. Morankić, tadašnji I muallim i upravnik muške mektebi ibtidaijje  u Tešnju i Omer ef. Huskić, prvi muallim i upravnik muške mektebi ibtidaijje u Doboju.
Ispit sibjan muallima koji su pohađali ovaj „tečaj“ održan je u ponedjeljak 26. januara 1914. godine.

Izvor: www.rijaset.ba