U Cazinu održan seminar o osnovama prve pomoći

Vijesti, , , Nema komentara

Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) je u subotu, 12.04.2014. godine, u sali kulturnog doma u Cazinu  realizirao jednodnevni seminar iz Prve pomoći za djecu bez jednog ili oba roditelja uzrasta od 9 do 15 godina. Seminar je održan u saradnji sa humanitarnom organizacijom Human Appel International.

Trener na ovome seminaru je bio   Alen Lonić instruktor praktične nastave u srednjoj Medicinskoj školi u Bihaću na predmetu Urgentna stanja i hitni medicinski postupci.

Na seminaru je bilo govora o osnovnim postupcima i ponašanju sa unesrećenim na mjestu nesreće, o postupku kod  gubljenja svijesti, gušenju, prestanku disanja i rada srca, krvarenja, opekotina , smrzavanja, prijeloma i drugim hitnim medicinskim postupcima na mjestu same nesreće. Učesnici su također imali priliku praktično uvježbavati postupke reanimacije, pomoći kod gušenja i previjenje rana nastalih usljed različitih povreda, postavljanje imobilizacije i imobilizacionog sredstva kao što su uvježbavali i zaustavljanje krvarenja.

Po završetku seminara urađen je test znanja o naučenom na ovom seminaru. Na osnovu rezultata testa i učešća na vježbama, tokom seminara izabrana su tri najbolja ucesnika koja su i nagrađena prigodnim poklonima od organizatora seminara.

Nagrađeni učesnici su: Smaila Balić, Asmira Mehagic i Jasmin Bajraktarević

Za sve učesnike seminara upriličen je ručak.