U Centru za lično i profesionalno usavršavanje održan seminar o temi “Menadžment stresa”

Vijesti, , Nema komentara

U subotu 26.04.2014. godine u prostorijama CLPU-a u Sarajevu održan je seminar za majke jetima, korisinice socijalnog programa HAI Sarajevo, o temi  “Menadžment stresa”. Seminar su vodile trenerice CLPU-a mr. Šemsija Hasić i mr. Fatima Jašarević.

Tokom seminara učesnice su imale priliku da saznaju šta je stres i kako djeluje na ljudski organizam, koje su razlike između pozitivnog i negativnog stresa, te kako izbjeći negativan stres i pretvoriti ga u pozitivan. Takođe, saznale su o tehinkama ovladavanja stresa, te dobile pregled ibadeta koji djeluju antistresno na vjernika. Uz predavanja i objašnjenja trenerica, učesnice su imale priliku i da učestvuju u vježbama i radionicama preko kojih su naučile neke praktične vještine menadžmenta stresa.

Na kraju seminara nagrađene su učenice koje su pokazale najbolje rezultate na testu, a to su: Nuhefendić Derviša, Sadiković Senada i Dedajić Azemina.