U Centru za lično i profesionalno usavršavanje organizovan seminar za majke jetima

Vijesti, , Nema komentara

U subotu, 19.4.2014. godine u Centru za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu održan je seminar na temu “Život po uputstvu Kur’ana”, majkama jetima korisnika socijalnog programa HAI Sarajevo. Trenerice seminara su bile Amina Pezer i Sanita Kurbegović-Huskanović.

Seminar je ponudio temeljna saznanja o prioritetima koji su postavljeni u Kur’anu kao receptu za skladan i sretan život, a detaljnije su obrađeni sljedeći koncepti: o odgoju djece kroz Kur’an i hadis, odjevanje u islamu, koncept ispravnog korištenja vremena.