U Tuzli održan seminar o temi “Pisanje poslovne biografije, poslovna korespondencija i razgovor za posao”

Vijesti, Nema komentara

Na inicijativu Razvojnog tima JU Mješovita srednja škola „Kalesija“ Centar za lično i profesionalno usavršavanje u saradnji sa Centrom za napredne studije i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona organizovao je jednodnevni seminar “Pisanje poslovne biografije, poslovna korespondencija i razgovor za posao” za profesore bosanskoga, hrvatskog, srpskog jezika koji u Tuzlanskom kantonu predaju po EU VET programu.

Kad je u pitanju organizacija seminara ona je iznad mojih očekivanja. Pored gostoprimstva i ljubaznosti domaćina istaknuo bih i dobru pripremljenost prostorije u kojoj se seminar održao. Također bih istaknuo da su tehnička pomagala bila od velike važnosti. Teme koje su bile predmetom ovog seminara bile su veomazanimljive kako zbog nastavnih programa koje realiziramo u svojim školama, tako i zbog vremena u kojem živimoi radimo. Sam raspored sjedenja je bio vrlo interesantan tako da su svi akteri seminara bili maksimalno uključeni. Ovaj seminar je svakako novina u mojim iskustvima ne samo u tematskom nego i u organizacijskom smislu.
Admir, polaznik seminara

Prvi seminar održan je u JU Mješovita srednja škola „Kalesija“ 19.4.2014. za profesore iz Kalesije, Živinica, Sapne, Teočaka i Čelića. Seminaru je  prisustvovalo 13 profesora. Uvodno predavanje održala je stručna savjetnica Pedagoškog zavoda Azra Mujkanović, a trener je bio Adis Hećimović. Učesnici su veoma zadovoljni organizacijom seminara, temom i načinom izlaganja.

Drugi seminar održan je 26.5.2014. u JU Osnovna škola „Kreka“ za 17 profesora iz Tuzle i Lukavca.

Za profesore iz srednjih škola sa područja općina Gradačac, Gračanica, Banovići, Doboj Istok, Kladanj i Srebrenik seminar će se održati 17.5.2014. u Osnovnoj školi „Kreka“ u Tuzli.