U Tuzli realizovan seminar na temu “Uspješna komunikacija sa drugima”

VijestiNema komentara

U nedjelju,  14. aprila 2013. god., u prostorijama JU OŠ „Bukinje, u  Tuzli, realizovan je seminar  na temu „Uspješna komunikacija sa drugima“ za  27 tinejdžera uključenih u humanitarni program Human Appeal International, Sarajevo na području Tuzlanskog kantona.

Seminar je obuhvatio teme interaktivne komunikacije s fokusom na pozitivnu i konstruktivnu komunikaciju sa osobama iz najužeg životnog okruženja (roditelji – staratelji, vršnjaci, nastavnici-profesori i komšije-rođaci), ističući:

–    Važnost i ulogu komunikacije,
–    Vrste komunikacije (verbalma, neverbalna i parakomunikacija),
–    Elementi uspješne komunikacije,
–    Vrste slušanja i prihvatanja – razumijevanja komunikacijske poruke,
–    Ključevi – tehnike uspješne komunikcije za svaku priliku,
–    Vježbe i radionice (prenošenje i tok informacije, neverbalna komunikacija, konvertiranje negativne komunikacije u pozitivnu i konstruktivnu komunikaciju, smetnje u komunikaciji i izbor prilike za ciljanu komunikacijsku poruku.)

U šestosatnom radnom i dinamičnom ambijentu, putem dijaloga, analize i debate 1-1, seminar su uspješno priveli kraju Olgica Bešić, prof. informatike i menadžer  i Ismet Purdić, trener specijaliziranih seminara pri CLPU.

Učesnici na kraju u panel-diskusiji govorili o svojim dosadašnjim komunikacijskim iskustvima, navodeći po tri nove stvari koje su ih dojmile tokom seminara, s ciljem da ih usvoje i involviraju u svoju buduću komunikaciju.