U Zavidovićima održan seminar za djecu i mlade o temi “Mladi i ovisnost”

Vijesti, , Nema komentara

Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) je u subotu, 10.05.2014. godine, u prostorijama Doma kulture u Zavidovićima održao seminar pod naslovom “Mladi i ovisnost” za jetime, članove Humanitarne organizacije HAI iz U.A. Emirata.

Seminar su vodili treneri CLPU mr.sc. Amela Abidović-Mačković i Anela Muhić, diplomirani socijalni pedagog.

U okviru seminara posebna pažnja posvećena je osobinama ovisnosti, simptomima ovisnosti i osobinama psihoaktivnih supstanci. Također, govorilo se i o ovisnostima s kojima se mladi najčešće susreću, o motivima konzumiranja te o prevenciji istih. Na kraju izlaganja učesnici su napravili letke na temu „Mladi i ovisnost“ te su na taj način pokazali stečeno znanje i kreativnost.

Po završetku seminara urađen je test znanja o naučenom na ovom seminaru. Na osnovu rezultata testa i učešća na vježbama, izabrana su tri najbolja učesnika koje su i nagrađena prigodnim poklonima od organizatora seminara.

Nagrađeni učesnici su Klinčević Mersiha, Husanović Badema i Didović Mersiha.